INFORMACIÓ I CONTACTE

 

Les VISITES PRESENCIALS s'han de concertar mitjançant CITA PRÈVIA per Mail o per telèfon i amb 24 hores d'antelació, com a mínim, dins del nostre horari de dilluns a divendres, de 9:00 h. a 13:00 h.

 

Incipit Liber Sibille

L'Arxiu Capitular de Lleida és un dels arxius eclesiàstics i històrics més rics i més importants de Catalunya.

 

Els fons documentals abasten del segle X fins a l'actualitat, destacant com a manuscrit més antic un pergamí de l'any 957.

 

La part més important i copiosa del fons la constitueix la documentació produïda pel Capítol de canonges en les seves funcions de govern de la Catedral. El Capítol s'estructura a partir de la Ordinatio Ecclesiae Ilerdensis de 1168 (document que es conserva copiat en el "Llibre Verd" (LC_0022, del foli 60v [17v] al 062_03 [XXr])

 

Al dipòsit d'aquest arxiu s'allotgen uns 480,5 ml. de documentació principalment en paper, així com un nombre aproximat de 13.000 pergamins, dels quals el 80 per cent són de Lleida, i la resta de Roda i Àger. També es conserven en l'anomenat fons de còdexs, 101 llibres entre manuscrits i incunables, que van del sigle XI al XVIII. La biblioteca i l'hemeroteca ocupen 452,89 ml. El fons musical consta de 261 unitats documentals i 45 cantorals. A més es conserven fotografies, mapes, plànols, gravats, esbossos, etc.

 

Pot contactar per telèfon al 973 275 177, o bé per correu electrònic a arcalleida@gmail.com