IMPORTANT

 

D'acord am el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ja NO ÉS OBLIGATORI l'ús de mascareta a l'Arxiu Capitular

 

No obstant, recomanem a aquelles persones que, per la seva salut, pertanyin al colectiu vulnerable facin ús de la mascareta.

 

L'aforament actual de la sala de consultes és de 10 persones.

 

Les VISITES PRESENCIALS s'han de concertar mitjançant CITA PRÈVIA per Mail o per telèfon i amb 24 hores d'antelació com a mínim dins del nostre horari de dilluns a divendres, de 9:00 h. a 13:00 h.

 

(nota informativa publicada el 22 d'abril de 2022)

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-6449

 

INFORMACIÓ I CONTACTE:

 

 

Incipit Liber Sibille

L'Arxiu Capitular de Lleida és un dels arxius eclesiàstics i històrics més rics i més importants de Catalunya.

 

Els fons documentals abasten del segle X fins a l'actualitat, destacant com a manuscrit més antic un pergamí de l'any 957.

 

La part més important i copiosa del fons la constitueix la documentació produïda pel Capítol de canonges en les seves funcions de govern de la Catedral. El Capítol s'estructura a partir de la Ordinatio Ecclesiae Ilerdensis de 1168 (document que es conserva copiat en el "Llibre Verd" (LC_0022, del foli 60v [17v] al 062_03 [XXr])

 

Al dipòsit d'aquest arxiu s'allotgen uns 480,5 ml. de documentació principalment en paper, així com un nombre aproximat de 13.000 pergamins, dels quals el 80 per cent són de Lleida, i la resta de Roda i Àger. També es conserven en l'anomenat fons de còdexs, 101 llibres entre manuscrits i incunables, que van del sigle XI al XVIII. La biblioteca i l'hemeroteca ocupen 452,89 ml. El fons musical consta de 261 unitats documentals i 45 cantorals. A més es conserven fotografies, mapes, plànols, gravats, esbossos, etc.

 

Pot contactar per telèfon al 973 275 177, o bé per correu electrònic a arcalleida@gmail.com