Arxiver i personal

 Miniatura del Llibre dels Usatges (LC_0028)

 

Director:

 

      Mn. Francisco José Ribas (Canonge Arxiver)

 

          Telèfons de contacte:

              Arxiu capitular...........   973275177

 

 Arxiveres:

 

        Ana Carles
        Rosana Miró